Chuyển tới nội dung
Home » News » Nhà đất Tân Phú » Mặt tiền » Bán nhà mặt tiền đường Lũy Bán Bích Quận Tân Phú

Bán nhà mặt tiền đường Lũy Bán Bích Quận Tân Phú

Bán nhà mặt tiền đường Luỹ Bán Bích Quận Tân Phú, giá 13.5 tỷ

Vị trí: Mặt tiền đường Luỹ Bán Bích, phường Tân Thành, Quận Tân Phú Kích thước: 4×25 m Diện tích: 75 m2 Kết cấu: Nhà 5 tầng, BTCT
13,500,000,000 

Bán nhà mặt tiền đường Luỹ Bán Bích Quận Tân Phú, giá 16 tỷ

Vị trí: Mặt tiền đường Luỹ Bán Bích, phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú Kích thước: 3.8×22 m Diện tích: 86 m2 Kết cấu: Nhà 3 tầng, BTCT
16,000,000,000 

Bán nhà mặt tiền đường Luỹ Bán Bích Quận Tân Phú, giá 39.5 tỷ

Vị trí: Mặt tiền đường Luỹ Bán Bích, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú Kích thước: 5×28 m Diện tích: 140 m2 Kết cấu: Nhà 9 tầng, BTCT
39,500,000,000 

Bán nhà mặt tiền đường Luỹ Bán Bích Tân Phú, giá 30 tỷ

Vị trí: Mặt tiền đường Luỹ Bán Bích, phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú Kích thước: 4×26 m Diện tích: 107 m2 Kết cấu: Nhà 6 tầng, BTCT
30,000,000,000 

Bán nhà mặt tiền đường Lũy Bán Bích Quận Tân Phú, giá 15.8 tỷ

Vị trí: Mặt tiền đường Lũy Bán Bích, phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú Kích thước: 4.1×15 m Diện tích: 60 m2 Kết cấu: Nhà 4 tầng, BTCT
15,800,000,000 

Bán nhà mặt tiền đường Luỹ Bán Bích Quận Tân Phú, giá 12.6 tỷ

Vị trí: Mặt tiền đường Luỹ Bán Bích, phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú Kích thước: 4×15  m Diện tích: 61 m2 Kết cấu: Nhà 3 tầng, BTCT
12,600,000,000 

Bán nhà mặt tiền đường Luỹ Bán Bích Quận Tân Phú, giá 18 tỷ

Vị trí: Mặt tiền đường Luỹ Bán Bích, phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú Kích thước: 4.2×21.6 m Diện tích: 90 m2 Kết cấu: Nhà 2 tầng, BTCT
18,000,000,000 

Bán nhà mặt tiền đường Lũy Bán Bích Quận Tân Phú, giá 15 tỷ

Vị trí: Mặt tiền đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú Kích thước: 6.6×12 m Diện tích: 92 m2 Kết cấu: Nhà 2 tầng, BTCT
15,000,000,000 

Bán nhà mặt tiền đường Luỹ Bán Bích Quận Tân Phú, giá 63 tỷ

Vị trí: Mặt tiền đường Luỹ Bán Bích, phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú Kích thước: 15×50 m Diện tích: 435 m2 Kết cấu: Nhà 1 tầng, C4
63,000,000,000 

Bán nhà mặt tiền đường Lũy Bán Bích Quận Tân Phú, giá 16.8 tỷ

Vị trí: Mặt tiền đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú Kích thước: 3.6×25.5 m Diện tích: 92 m2 Kết cấu: Nhà 4 tầng, BTCT
16,800,000,000 
Load More ↓
Home
Giá bán
Vị trí
Filter